Adatvédelmi szabályzat

analiza_reklamacyjna_uslugi_kontra_jakosci_sgp

I. Általános rendelkezések

Weboldalunk használata anonim, ez csak akkor változik, ha Ön önkéntesen megadja nekünk adatait. Az adminisztrátor különös gondot fordít az érintettek adatainak védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatokat a jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel, azokat meghatározott, jogszerű célból gyűjtik, és nem kerülnek további, e célokkal ellentétes feldolgozásra, tényszerűen helytállóak és a feldolgozás céljához képest megfelelőek, és nem tárolják tovább, mint amennyi az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet adatai „GDPR”) és az Art. 20 sec. az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény (2013. évi CXII. törvénycikk, 1422. tétel) 1. cikke és az elektronikus adatvédelemről szóló, 2002. július 18-i törvény (2013. a 2004. július 16-i távközlési törvény ( azaz a 2014. évi törvénytár 243. pontja, módosított változatban ) 173. cikke alapján az SGP – Sorting Group Poland Sp. z o. o. bevezeti ezt az adatvédelmi szabályzatot, különösen a weboldal részeként és az álláskereső jelöltek számára történő toborzási szolgáltatások nyújtásával összefüggésben.

II. Személyes adatok

 1. A személyes adatok kezelője az SGP – Sorting Group Poland Sp. z o. o., székhelye: Częstochowa, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; székhelye: tel.: 240833412. 34 3613118, e-mail cím: sgp@sgpgroup.eu ;
 2. Az Adminisztrátor adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki az Adminisztrátor székhelyének címén vagy a következő e-mail címen érhető el: iodo@sgpgroup.eu ;
 3. Az adatkezelés és az adatfeldolgozás alapja. A pályázók személyes adatai.

  Ha Ön állásjelölt, és elküldi nekünk önéletrajzát, akkor az Ön által megadott személyes adatokat az Ön neve, címe, telefonszáma és az Ön által az önéletrajzában megadott további információk (fénykép, érdeklődési körére vonatkozó információk vagy egyéb, a Munka Törvénykönyvében nem szereplő információk) formájában kezeljük, ezeket az adatok feldolgozásához adott hozzájárulásával összefüggésben, az Art. 6 sec. rendelet 1. cikkének a) pontja alapján. Ez a hozzájárulás az önéletrajz tartalmában is szerepelhet.
  A fentiek ellenére az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelőjének jogos érdekeiként (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) esetleges követelések érvényesítése vagy követelésekkel szembeni védekezés, illetve az alkalmazandó joggal ellentétes cselekmények elhárítása céljából is kezelhetjük (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

  A weboldal látogatóinak személyes adatai.
  ✓ Az Ön személyes adatait akkor is kezelhetjük, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, vagy meglátogatja a közösségi médiában található rajongói oldalunkat. A személyes adatok feldolgozása ebben a tekintetben a következőket foglalhatja magában: az Ön eszközére, webböngészőjére, internetszolgáltatójára, IP-címére vonatkozó adatok, az Ön közösségi média fiókjához kapcsolódó adatok (név, vezetéknév, kép), valamint a sütikben tárolt adatok.
  ✓ Személyes adatait akkor is feldolgozhatjuk, ha Ön a weboldalunkon található adatokon keresztül lép kapcsolatba velünk, mint például az e-mail cím, megadott telefonszám, a weboldal részeként indított chat.
  ✓ Személyes adatait akkor is feldolgozzuk, amikor a közösségi médián keresztül lép kapcsolatba velünk, pl. chat a Facebookon vagy a LinkedIn-en. A személyes adatok feldolgozásának alapja a fenti esetek mindegyikében a személyes adatok kezelőjének jogos érdeke (a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely magában foglalja:
  ✓Az SGP weboldal fenntartása, a weboldal megfelelő működésének biztosítása, a hibák és meghibásodások megelőzése;
  ✓ A weboldal adatforgalmának elemzése
  ✓ Lehetőség kapcsolatfelvételre az SGP honlapját látogató személyek és az SGP képviselői között ✓ Az SGP rajongói oldalának fenntartása a közösségi oldalak részeként és marketingtevékenységek végzése az adminisztrátor tevékenységével kapcsolatban;
  ✓ Az SGP honlapját és rajongói oldalát látogató személyek számára a közösségi médián keresztül történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele az SGP-vel.

 4. A személyes adatok tárolásának időtartama.

  A tárolási időszak a feldolgozás céljától függ. A tárolási idő jogszabályi rendelkezésekből adódhat, ha azok képezik a feldolgozás alapját. A toborzási folyamatok során történő személyesadat-feldolgozás esetén a személyes adatokat a feldolgozásukhoz való hozzájárulás időpontjától számított legfeljebb 3 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. Az Adminisztrátor jogos érdekén (pl. biztonsági okok) alapuló személyes adatok feldolgozása esetén az adatok feldolgozása az ezen érdek érvényesítését lehetővé tevő időtartamig vagy az adatfeldolgozással szembeni tiltakozásig tart. Az adatkezelési időszak meghosszabbítható abban az esetben, ha az adatkezelés követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy követelésekkel szembeni védekezéshez szükséges, és ezen időszakot követően csak olyan helyzetben és olyan mértékben, ahogyan azt a törvény előírja.

 5. Személyes adatok megosztása.
  A személyes adatok az Adatkezelő kérésére és nevében szolgáltatásokat nyújtó szervezetek rendelkezésére bocsáthatók, például az informatikai szolgáltatások vagy a marketingszolgáltatások területén. Az ügyintéző a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződés vagy más jogi eszköz alapján teszi azokat hozzáférhetővé a személyes adatok feldolgozására vonatkozó megbízási szerződés vagy más jogi eszköz alapján, az Art. 28. cikkének megfelelően.
  Indokolt esetben az adatok hozzáférhetővé tehetők az alkalmazandó jog szerint azok megszerzésére jogosult szervezetek, pl. bűnüldöző hatóságok számára, megfelelő jogalapon alapuló megkeresés alapján (pl. folyamatban lévő büntetőeljárás szükségletei miatt).
  A személyes adatok a törvény által felhatalmazottaktól eltérő külső szervezetek számára is hozzáférhetővé tehetők, amennyiben önkéntesen hozzájárulnak a közzétételükhöz, amennyiben a közzétételre vonatkozó kötelezettség jogi rendelkezésekből következik, vagy amennyiben a közzététel az Adminisztrátor jogainak védelmét vagy vitarendezést szolgálja.
 6. Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

  Az adatkezelő nem továbbít adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre, figyelemmel a Facebookon vagy a Linkedinen belüli adatáramlás transznacionális jellegére , az Európai Bizottság által jóváhagyott Facebook és Linkedin szerződési záradékok és az Európai Bizottság határozatainak alkalmazásával, amelyek az egyes országok tekintetében megfelelő adatvédelmi szintet állapítanak meg a Facebook által a https://www.facebook.com/about/privacy és a Linkedin által a https://pl.linkedin.com/legal/privacy- policy?trk=homepage-basic_footer-privacy- policy#share oldalon meghatározott szabályokkal összhangban.

 7. Az SGP Outsourcing Company-val levelező személynek joga van:

  hozzáférni a tartalomhoz vagy másolatot kapni az Ön adatairól, helyesbítést, törlést vagy az adatkezelés korlátozását kérni, tiltakozás az adatkezelés ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, a hozzájárulás visszavonása (ha megadta), miközben a visszavonás előtt végzett tevékenységek továbbra is érvényben maradnak, panasz benyújtása a személyes adatok védelmére illetékes felügyeleti hatósághoz, ha a Felhasználó úgy találja, hogy adatainak feldolgozása a rendelet megsértésével történik.

 8. A személyes adatok megadása a Felhasználó részéről önkéntes, de szükséges lehet a levelezés lebonyolításához és fenntartásához, valamint a vállalt célok eléréséhez (pl. a felvételi eljárással kapcsolatban).
 9. A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

III. Cookies (Sütik) és egyéb internetes technológiák

Információk a sütikről

Az Ön kényelme érdekében ez a weboldal cookie-kat és hasonló technológiákat használ, többek között a weboldalnak a felhasználók igényeihez való igazítása és statisztikai célokra.

A sütik paraméterei csak az őket létrehozó szerver számára teszik lehetővé a bennük foglalt információk olvasását. A számítógép csak azzal a weboldallal osztja meg a ” sütikben ” szereplő információkat, ahonnan azok származnak. Céljuk, hogy a szerver emlékezzen az internetkapcsolati munkamenetre vonatkozó egyedi információkra. A cookie-k és hasonló technológiák használata a weboldalnak a felhasználók igényeihez való igazítását és statisztikai célokat is szolgál.

A cookie-k beállításait megváltoztathatja a webböngészőjében . Ha nem változtatja meg ezeket a beállításokat, akkor elfogadja a www.sgpgroup.eu weboldalon használt sütiket.

A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az internetfelhasználó által meglátogatott weboldal küld az internetfelhasználó eszközére.

Az sgpgroup.eu weboldal használ vagy használhat (attól függően, hogy a felhasználó melyik aloldalon van) teljesítmény sütiket, azaz a weboldal használatára vonatkozó információk gyűjtésére, hogy a weboldal jobban működjön, és funkcionális sütiket, azaz lehetővé teszik a felhasználói beállítások „megjegyzését” (pl. nyelv, betűméret). Ezek közé tartoznak többek között:

a google-analytics.com cookie-k – az sgpgroup.eu weboldal statisztikái az ” AddThis Social bookmarking Widget ” bővítményhez kapcsolódó cookie-k, amely a tartalmak egyszerű megosztására szolgál a következő oldalakon keresztül közösségi oldalakon http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors).

munkamenet sütik (a munkamenet vége után lejárnak)

reklámcookie-k , pl. az OpenX rendszer süteményei

rendszersütik – a hozzászólásokhoz és a szavazási rendszerhez kapcsolódóan, valamint a felhasználóval való interakció érdekében esetlegesen jelenlévő egyéb weboldali kiegészítések. Azok a weboldalak, amelyekről az anyagokat bemutatjuk, szintén használhatnak sütiket, amelyek lehetővé teszik a bejelentkezést, és arra szolgálnak, hogy a felhasználó preferenciáinak és internetes viselkedésének megfelelő hirdetéseket szolgáltassanak .

Ilyen cookie-k különösen a következők:

A youtube.com-on – a felhasználói preferenciákat és a kattintásszámlálót tartalmazzák (az adatvédelmi szabályzatban leírtak: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/).

A player.vimeo.com és av.vimeo.com webhelyeken – a bejelentkezést lehetővé téve, valamint a hirdetők által elhelyezett cookie-k, amelyek a megjelenített hirdetéseket a felhasználó viselkedésétől teszik függővé (a cookie-szabályzat elérhető a http://vimeo.com/cookie_policy oldalon).

A rendszergazda engedélyezi a közösségi plug-in szolgáltatók számára a cookie-mechanizmusok használatát a weboldalon. Ne feledje, hogy egy adott weboldalra történő bejelentkezéskor olvassa el a portálok adatvédelmi szabályait: Facebook plugin (https://www.facebook.com/about/privacy)

Linkedin plugin (https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy). A weboldalunkon elérhető plug-in ikonra kattintás után Ön átkerül a SGP- Sorting közösségi profilra Group Poland sp. z o. o. A profil használata a közösségi fiókjába való bejelentkezés után lesz lehetséges. A sikeres bejelentkezés után a plug-in elindul – addig a plug-in inaktív marad. Hogyan állíthatja be a felhasználó a cookie-k elleni védelem szintjét a böngészőjében? a cookie-k elleni védelem szintje a böngészőben – a cookie-k teljes blokkolásáig . Ez növeli a biztonság és az adatvédelem szintjét, de egyes funkciókat is megakadályozhat.

Google Chrome

A jobb felső sarokban található menü „Beállítások” fülén kattintson a „Speciális beállítások megjelenítése” gombra. Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalombeállítások” menüpontra. A „Sütik” szakaszban a következő cookie-beállításokat módosíthatja:

 

Sütik törlése

A sütik alapértelmezett blokkolása

Sütik alapértelmezés szerinti engedélyezése

A sütik és a webhelyadatok alapértelmezett megőrzése a böngésző bezárásáig Kivételek megadása bizonyos webhelyekről vagy tartományokból származó sütikre.

További információ a következő címen található: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Internet Explorer

A böngésző menüjében kattintson az „Eszközök” fülre. Ezután válassza az „Internetes beállítások” és az „Adatvédelem” lapokat. A csúszkával állítsa be a védelmi szintet, majd erősítse meg a módosítást az „OK” gombbal.

További információ a következő címen található: http://www.microsoft.com/pl-pl/security/resources/cookie-whatis.aspx

Mozilla Firefox

A böngésző menüjéből válassza az Eszközök lapot, majd a „Beállítások” és az „Adatvédelem” lapokat. Aktiválja a Firefox programot : „Felhasználói beállításokat fog használni” mezőt.

A sütik ( cookie-k ) eldöntése a „Sütik elfogadása” pontra kattintva vagy nem kattintva történik.

További információ a következő címen található: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct

Opera

A böngésző menüjéből: Eszköz > Beállítások > Speciális. A sütiket a Sütik elem kiválasztásával – vagy nem kiválasztásával – határozzuk meg.

További információ a következő címen található: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari

A Safari legördülő menüjében válassza a Beállítások menüpontot, majd kattintson a „Biztonság” ikonra. Ezen a lapon válassza ki a biztonsági szintet a „Sütik elfogadása” területen. További információ a következő címen található: http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik korlátozása vagy a sütikhez való hozzáférés letiltása az eszközén korlátozhatja a weboldalunk használatának kényelmét, megakadályozhatja a weboldal egyes részeinek vagy szolgáltatásainak használatát, vagy megakadályozhatja a weboldal felhasználójának címzett egyes információk megjelenítését.

Adatvédelmi szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén frissítjük. Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változata

2022. november 17-től hatályos.

Tanácsadóink várják a kapcsolatfelvételét.

Ingyenes konzultáció