Polityka prywatności

analiza_reklamacyjna_uslugi_kontra_jakosci_sgp

 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

I. Postanowienia ogólne 

 Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności w szczególności w ramach strony internetowej oraz w związku ze świadczeniem usług rekrutacyjnych na rzecz kandydatów, którzy poszukują pracy. 

 

 

II. Dane osobowe 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; Centrala: tel. 34 3613118, kontakt e-mail: sgp@sgpgroup.eu; 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu; 

 

3. Przetwarzanie danych oraz podstawy przetwarzania. 

 

Dane osobowe Kandydatów. 

Jeśli jesteś kandydatem do pracy i wysyłasz do nas swoje CV wówczas będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania numeru telefonu oraz informacji dodatkowych, które zawrzesz w CV (Twoje zdjęcie, informacje o zainteresowaniach lub inne, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy), będą one przetwarzane w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia. Zgoda taka może zostać zamieszczona w treści CV. 

Niezależnie od powyższego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami czy też przeciwdziałania działaniom niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa jako prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w sytuacji kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub odwiedzasz nasz fanpage w mediach społecznościowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może obejmować: dane o Twoim urządzeniu, przeglądarce internetowej, dostawcy usług internetowych, adresie IP, dane związane z Twoim kontem w mediach społecznościowych (imię, nazwisko, wizerunek) jak również dane zapisane w plikach cookies. 

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również w sytuacji kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem danych na naszej stronie internetowej takich jak adres e-mail, podany numer telefonu, czat uruchomiony w ramach strony internetowej. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy również gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych np. czatu na Facebooku lub Linkedin. 

W każdym z powyższych przypadków podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia), który obejmuje: 

Utrzymanie strony internetowej SGP, zapewnienie prawidłowego działania tej strony, przeciwdziałanie błędom i usterkom; 

✓ Analizę ruchu w ramach strony internetowej 

Możliwość nawiązywania kontaktu osób odwiedzających stronę internetową SGP z przedstawicielami SGP 

Utrzymanie fanpage SGP w ramach portali społecznościowych i prowadzenie działań marketingowych dotyczących działalności Administratora; 

Umożliwienie osobom odwiedzającym stronę internetową SGP i fanpage kontakt z SGP za pomocą mediów społecznościowych. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych. 

Okres przechowywania zależy od celu przetwarzania. Może wynikać z przepisów prawa, jeżeli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu wycofania tej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. względy bezpieczeństwa) dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizacje tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania może zostać wydłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie jedynie w sytuacji i w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

 

5. Udostępnianie danych osobowych. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Administratora i w jego imieniu np. w zakresie usług IT czy usług marketingowych. Administrator udostępni je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. 

W uzasadnionych przypadkach dane mogę być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych np. organom ścigania na podstawie żądania opartego na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym innym, niż te upoważnione przepisami prawa, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na ich udostępnienie, gdy obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa lub gdy udostępnienie służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów. 

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Możliwe jest przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy o ile zostanie zapewniony odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wyłącznie takim podmiotom, które zawarły specjalne umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych do państw poza EOG zawierające standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską. 

 

7. Osobie korespondującej z SGP Outsourcing Company przysługuje prawo: 

  • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych, 
  • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
  • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia. 

 

8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prowadzenia oraz utrzymania korespondencji oraz realizacji założonych celów (np. związanych z procesem rekrutacji). 

 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

 

III. Pliki cookies i inne technologie internetowe 

 

Informacje na temat plików cookies 

 

Dla Twojej wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. 

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Mają one na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. 

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies na stronie www.sgpgroup.eu. 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty 

Strona internetowa sgpgroup.eu stosuje lub może stosować (w zależności, na której podstronie użytkownik się znajduje) cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Należą do nich m.in.: 

 

cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny sgpgroup.eu 

 

cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors). 

 

cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) 

 

cokies reklamowe np. systemu OpenX 

 

cokies systemowe – powiązane z komentarzami i systemem głosowania, oraz innymi dodatkami strony, które mogą występować w celu interakcji z użytkownikiem. 

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika w internecie. W szczególności takie cookies to: 

 

W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) 

 

W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy) 

W jaki sposób użytkownik może ustawić poziom ochrony przed cookies w swojej przeglądarce? 

Poziom ochrony przed cookies możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. 

 

Google Chrome 

W zakładce „Ustawienia” menu w prawym górnym rogu kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie: 

Usuwanie plików cookie 

Domyślne blokowanie plików cookie 

Domyślne zezwalanie na pliki cookie 

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

 

Internet Explorer 

Z menu przeglądarki kliknij zakładkę „Narzędzia”. Następnie wybierz zakładkę „Opcje internetowe” oraz „Prywatność” . Suwakiem ustaw poziom ochrony a zmianę zatwierdź przyciskiem „OK”. 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: 

http://www.microsoft.com/pl-pl/security/resources/cookie-whatis.aspx 

 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki wybierz zakładkę Narzędzia, następnie zakładkę „Opcje” oraz „Prywatność”. Uaktywnij pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. 

O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie lub nie pozycji „Akceptuj ciasteczka”. 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: 

http://support.mozilla.org/pl/products/firefox?as=u&utm_source=inproduct 

 

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. 

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

 

Safari 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybierz Preferencje i kliknij ikonę „Bezpieczeństwo”. W tej zakładce należy wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie: http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/

Informujemy, że ograniczenie plików cookies lub wyłączenie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia może spowodować ograniczenie wygody korzystania z naszej strony internetowej, uniemożliwić korzystanie z części serwisu lub usług lub też uniemożliwić wyświetlanie się części informacji skierowanych do użytkownika strony.

 

Nasza Polityka Prywatności jest weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana na bieżąco.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 17 listopad 2022 roku.

Nasi konsultanci czekają na Twój kontakt

Darmowa konsultacja