Analiza reklamacyjna

analiza_reklamacyjna_uslugi_kontra_jakosci_sgp
Udostępnij: Facebook Share Icon LinkedIn Share Icon Twitter X Share Icon Mail Share Icon

Na czym polega analiza reklamacyjna?

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowo interpretację jakościową badanego detalu. Do analizy reklamacyjnej stosujemy m.in. tomografię komputerową, nowoczesne technologie DR, czy też skanowanie 3D.

Nasze działania są przeprowadzane w sposób nieinwazyjny, przy pomocy badań nieniszczących. Opierając się na danych dostarczonych przez Klienta (rysunki), analizujemy strukturę wewnętrzną detalu, wyodrębniamy i mierzymy nieprawidłowości.

W ramach usługi analizy reklamacyjnej dokonujemy również porównania otrzymanego  obrazu 3D i modelu CAD, a wyniki zaprezentowane są poprzez siatkę kolorów i raport pomiarowy wykonany na podstawie rysunku 2D detalu lub informacji od Klienta.

Dlaczego warto zlecić?

Wielu naszych dotychczasowych Klientów to producenci części złożonych z wielu podzespołów. W przypadku pojawienia się reklamacji lub problemów jakościowych odpowiedź na pytanie, po czyjej stronie wystąpił błąd, może nastręczać trudności. Dokonując analizy reklamacyjnej, jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło występowania nieprawidłowości. W przypadku, gdy problematycznym czynnikiem staje się jeden z komponentów, można zapobiec wystąpieniu kosztów reklamacyjnych w organizacji, przenosząc je bezpośrednio na dostawcę.

Korzyści ze skorzystania z analizy reklamacyjnej

  • Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, bez konieczności zniszczenia detalu otrzymujemy odpowiedź na pytanie, co jest powodem niezgodności.
  • Uzyskane w czasie analizy dane mogą posłużyć do wdrożenia w organizacji działań mających na celu zapobieżenie eskalacji problemu i wyeliminowaniu źródła jego powstawania.
  • Odrzucenie reklamacji jakościowej, a tym samym uniknięcie niezasadnie nałożonych obciążeń, w przypadku, gdy analiza jednoznacznie wskazuje brak winy klienta i kieruje podejrzenia na inny element procesu

Etapy wdrożenia usługi

Proces zlecenia i wdrożenie

SGP
Partner Problem jakościowy     1 Pojawienie się problemu/zapotrzebowania u klienta Klient ma problem z jakością produktu i pojawia się konieczność skorzystania z naszych usług.
    2 Ustalenie oczekiwań klienta oraz przygotowanie oferty Przedstawiciel SGP kontaktuje się bezpośrednio z dostawcą Klienta bez względu na to, gdzie dostawca ma swoją siedzibę oraz ustala wszelkie szczegóły potrzebne do przygotowania oferty.
    3 Przyjęcie zamówienia do realizacji Nasz pracownik przydzielony do realizacji zlecenia rozpoczyna działanie zgodnie ze wspólnymi ustaleniami i specyfiką zadania.
    4 Kontakt inżyniera z klientem/badanie Inżynier kontaktuje się z Klientem i gromadzi wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do rozpoczęcia badań, które pozwolą na określenie problemu.
    5 Analiza danych Otrzymane w wyniku badania dane są analizowane na podstawie norm i wytycznych klienta
    6 Przygotowanie prezentacji graficznej/raportu Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, opracowujemy dla Klienta prezentację graficzną lub raport, który identyfikuje powód, miejsce oraz wielkość lub zakres badanego problemu.
    7 Przesłanie otrzymanych wyników analizy wraz z raportem do klienta Przekazujemy Klientowi wszystkie uzyskane efekty przeprowadzonej analizy oraz raport końcowy.
Partner Rozwiązanie problemu     8 Zakończenie realizacji usługi oraz feedback Po ukończeniu realizacji zlecenia przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozliczenia finansowego wykonywanego zadania. SGP weryfikuje z Klientem jakość realizacji zlecenia, a wnioski, wyciągnięte na podstawie otrzymanych uwag, posłużą do dalszego doskonalenia procesu.

Referecje naszych klientów

Opinie klientów

„Thanks to SGP Group’s professional team we are sure, that our products will be checked accordingly and we have 100% guarantee it will be done on time.”
Nikola Randelović Purchasing manager Wacker Neuson Kragujevac d.o.o.
„The company is characterized by high flexibility and professionalism in the implementation of commissioned works and it has qualified personnel on its disposal. SGP Group employees proved authority in solving quality problems.”
SMA Metalltechnik RO SRL
„SGP is a flexible partner, effectively meeting our personnel needs and maintaining open communication. They are dedicated to understanding our demands and finding mutually beneficial solutions.”
Cristina Bacila HR Manager, Ecolor
„Thanks to SGP Group’s professional team we are sure, that uor products will be checked accordingly and we have 100% guarantee it will be done on time.”
Matija Selankovic Supplier Quality Assurance Engineer at Nidec Electric Motor Serbia
„I would like to confirm that SGP Group has been a qualified supplier in terms of sorting, visual control and production support”
Dusan Novosel Supplier Quality, Brose group plant Belgrade
„Cooperation with SGP has developed properly from the very beginning and SGP has greatly supported Bufab growth over past years.”
Jarosław Bazeli Managing Director
Bufab Poland
„We repute this company as deserving for recommendation.”
Robert Grzyb Director Advanced Quality
Cooper Standard
„Basing on orders and missions performer by SGP – Sorting Group Poland Sp. Z o.o., we can confirm high quality of services and punctuality of realized commissions.”
Marcin Przedborski Kierownik Działu Jakości
LG Electronics
„The communication and services provided by SGP have always been provided in a timely manner and ore to the expected high standards.”
David Alexander Quality Manager
Curtiss-Wright
„SGP Group administers of well qualified managerial and labor personnel and rich experience, which results in good quality of their work. We repute this company as deserving for recommendation.”
Luca Marchegiani Procurement Direction
Elica
„It’s worth to mention that services rendered by SGP are always provided on-time and with high quality standards.”
Paola Santagati Quality Supplier
Tristone Flowtech Italy
„It’s worth to mention that services rendered by SGP-Sorting Group Poland Sp. z o.o. are always provided on-time and with high quality standards.”
Agnieszka Bogubowicz DN Automotive Poland Sp. z o. o.

Nasi konsultanci czekają na Twój kontakt

Darmowa konsultacja