Outsourcing procesów produkcyjnych i logistycznych

procesy_logistyczne_produkcyjne_magazyn_sgp
Udostępnij: Facebook Share Icon LinkedIn Share Icon Twitter X Share Icon Mail Share Icon

Na czym polega outsourcing procesów produkcyjnych i logistycznych?

Outsourcing procesów produkcyjnych i logistycznych jest elastyczną odpowiedzią SGP na potrzeby klienta. Pozwala na optymalizację w zakresie kosztów i powierzchni. Umożliwia czasową różnorodność cyklu życia produktu i związane z tym bezpośrednio problemy z zasobami ludzkimi, a także niezbędne uwolnienie mocy przerobowych koniecznych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W ramach takiego wsparcia przejmujemy obsługę fragmentów lub całości linii produkcyjnych zapewniając odpowiedni personel. Intensywnie działamy w sferze dostarczenia wykwalifikowanych pracowników do obsługi magazynowej, przejmujemy odpowiedzialność organizowania logistyki wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji. Proponujemy także opcję przeniesienia procesów do zewnętrznych lokalizacji SGP.

Dlaczego warto zlecić?

Kwestie kadrowe są dziś jednym z głównych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa. Implementacja rozwiązań outsourcingowych jest zatem niezawodną odpowiedzią na okresowe zwiększenie popytu na pracowników oraz problemy ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu. SGP dysponuje także infrastrukturą, gdzie częściowo lub w całości można przemieścić proces, uwalniając tym samym możliwości wewnątrz własnego zakładu.

Korzyści ze skorzystania z outsourcingu procesów produkcyjnych i logistycznych

  • Uwolnienie zasobów ludzkich we własnej organizacji
  • Większa elastyczność pod względem wahających się wolumenów produkcyjnych.
  • Optymalizacja kosztów rotacji/zatrudnienia personelu
  • Odzyskanie powierzchni bez konieczności rozbudowy w przypadku outsourcingu do lokalizacji zewnętrznej SGP
  • Optymalizacja procesu wynikająca z nieustannego dążenia SGP do poprawy rentowności realizowanych przedsięwzięć

Etapy wdrożenia usługi

Proces zlecenia i wdrożenie

SGP
Partner Problem jakościowy     1 Pojawienie się problemu w organizacji Klient ma problem z optymalnymi rozwiązaniami w organizacji i pojawia się konieczność skorzystania z naszych usług
    2 Przyjęcia zlecenia do realizacji Klient kontaktuje się z nami, a my zbieramy wszystkie niezbędne dane oraz ustalamy strategię działania. Określamy zakres i specyfikę wsparcia.
    3 Przyjęcie realizacji zlecenia wraz z zapewnieniem zasobów Nasz pracownik przydzielony do realizacji zlecenia rozpoczyna działanie zgodnie ze wspólnymi ustaleniami i specyfiką zadania na danym stanowisku.
    4 Realizacja zlecenia W następnym kroku przystępujemy do realizacji zlecenia poprzez m.in. koordynację pracy zespołu oraz zapoznanie personelu z zasadami, procedurami obowiązującymi na danym stanowisku. Przez cały czas jesteśmy w stałym kontakcie z klientem, monitorując prawidłową realizację zlecenia według przyjętych wytycznych.
    5 Raportowanie i monitorowanie Gdy tylko zlecenie zostanie zrealizowane w ustalonych wcześniej interwałach czasowych, koordynator raportuje przebieg realizacji zlecenia, w formie ustalonej wspólnie z Klientem. Następnie przesyła do Klienta oraz dostawcy raport z realizacji zlecenia zamykający okres rozliczeniowy.
Partner Rozwiązanie problemu     6 Rozliczenie zlecenia Stosując się do ustaleń zawartych w umowie współpracy, przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozliczenia finansowego wykonywanego zadania.

Referecje naszych klientów

Opinie klientów

„Thanks to SGP Group’s professional team we are sure, that our products will be checked accordingly and we have 100% guarantee it will be done on time.”
Nikola Randelović Purchasing manager Wacker Neuson Kragujevac d.o.o.
„The company is characterized by high flexibility and professionalism in the implementation of commissioned works and it has qualified personnel on its disposal. SGP Group employees proved authority in solving quality problems.”
SMA Metalltechnik RO SRL
„SGP is a flexible partner, effectively meeting our personnel needs and maintaining open communication. They are dedicated to understanding our demands and finding mutually beneficial solutions.”
Cristina Bacila HR Manager, Ecolor
„Thanks to SGP Group’s professional team we are sure, that uor products will be checked accordingly and we have 100% guarantee it will be done on time.”
Matija Selankovic Supplier Quality Assurance Engineer at Nidec Electric Motor Serbia
„I would like to confirm that SGP Group has been a qualified supplier in terms of sorting, visual control and production support”
Dusan Novosel Supplier Quality, Brose group plant Belgrade
„Cooperation with SGP has developed properly from the very beginning and SGP has greatly supported Bufab growth over past years.”
Jarosław Bazeli Managing Director
Bufab Poland
„We repute this company as deserving for recommendation.”
Robert Grzyb Director Advanced Quality
Cooper Standard
„Basing on orders and missions performer by SGP – Sorting Group Poland Sp. Z o.o., we can confirm high quality of services and punctuality of realized commissions.”
Marcin Przedborski Kierownik Działu Jakości
LG Electronics
„The communication and services provided by SGP have always been provided in a timely manner and ore to the expected high standards.”
David Alexander Quality Manager
Curtiss-Wright
„SGP Group administers of well qualified managerial and labor personnel and rich experience, which results in good quality of their work. We repute this company as deserving for recommendation.”
Luca Marchegiani Procurement Direction
Elica
„It’s worth to mention that services rendered by SGP are always provided on-time and with high quality standards.”
Paola Santagati Quality Supplier
Tristone Flowtech Italy
„It’s worth to mention that services rendered by SGP-Sorting Group Poland Sp. z o.o. are always provided on-time and with high quality standards.”
Agnieszka Bogubowicz DN Automotive Poland Sp. z o. o.

Nasi konsultanci czekają na Twój kontakt

Darmowa konsultacja